MURAL STREET ART FESTIVAL LISABON 2021

realizácia muralistickej maľby na festivale MURO Festival de Arte Urbana LX_2021 v Lisabone
veverka

2021