MURAL V SPOLUPRÁCI S FIRMOU DEDOLES

mural - Bratislava, (štítová strana obytného domu na Sputnikovej ulici)